products4engineers

Opleiden is investeren in de toekomst

09 September 2020 • Ad Spijkers • Products4Engineers

"Wie techniek studeert, studeert zijn hele leven", prentte in mijn HTS-tijd mijn leraar werktuigbouwkunde zijn studenten in. En ik moet toegeven dat hij volkomen gelijk had. De techniek gaat snel en maakt het de mens steeds gemakkelijker – maar je moet het wel bijhouden, zowel de manager als de operator en onderhoudsman/-vrouw.

Van nagenoeg elk product verschijnt elke zoveel jaar weer een nieuwe versie, aangepast aan de eisen des tijds. Lees: minder emissie van schadelijke stoffen, een lager energieverbruik, gemakkelijker bediening, meer veiligheid, maar ook: eenvoudiger of juist veel complexer onderhoud. De engineer kan niet volstaan met eenvoudig een nieuw ontwerp op zijn tekenbord te schetsen. Of beter gezegd op zijn CAD-scherm, want het tekenbord staat tegenwoordig in het museum. Niet alleen de techniek zelf gaat door, ook het omgaan ermee maakt de nodige ontwikkelingen door.

De mens zal met de steeds snellere technologische ontwikkelingen mee moeten gaan. Engineers moeten de nieuwste technieken kunnen toepassen, maar ook de steeds veranderende randvoorwaarden kennen, zoals wet- en regelgeving. Operators en onderhoudstechnici moeten in staat zijn de nieuwste machines te bedienen en te onderhouden. Tegelijkertijd moeten ontwerper en onderhoudstechnicus goede gesprekspartners zijn voor de eindgebruikers. De ervaring leert bovendien, dat het onderlinge begrip en de communicatie binnen en tussen afdelingen sterk kan verbeteren, en daarmee de efficiency van ondernemingen.

Dat alles vergt een heel leven van opleidingen, trainingen en cursussen op het gebied van technologie en vaardigheden. Er is een breed aanbod van technische opleidingen beschikbaar, op alle niveaus. Veel opleidingsinstituten kunnen behalve standaard opleidingen en cursussen ook maatwerk op bedrijfsniveau en zelfs persoonsniveau bieden.

Opleiden is investeren

Stilstand is achteruitgang, in technisch en in commercieel opzicht. Wie niet de nieuwste technologie toepast, ziet zijn klanten vertrekken naar bedrijven die wel de stand der techniek volgen. Afnemers verwachten ook dat een fabrikant in staat is zijn machines te onderhouden. Niets is dodelijker voor een machinefabrikant dan een onderhoudstechnicus die een stilgevallen machine niet kan repareren.

Klanten kopen bovendien niet langer machines of productielijnen bij de technisch beste of de goedkoopste aanbieder, maar bij de aanbieder die de hoogste beschikbaarheid garandeert én waarmaakt. Dat vereist voor fabrikanten dat ze op afstand machines kunnen bewaken en dat onderhoudstechnici een probleem binnen de kortste keren verhelpen. Verder moeten onderhoudstechnici kunnen omgaan met gestreste productiechefs en controllers bij klanten, maar ook met diens operators die mogelijk een andere taal spreken en/of andere cultuur gewend zijn.

Arbeidsmarkt verandert

Het komt bijna niet meer voor dat iemand zijn hele werkzame leven hetzelfde werk doet. Iedereen die fysiek werk doet en enige ambitie heeft (of dat nu een straatveger, machinebediende of secretaresse is), kan doorgroeien naar tot ploegbaas of teamleider en bij gebleken geschiktheid tot productiechef, stafmedewerker, net wat de mogelijkheden zijn. Dan moet de man of vrouw daarvoor wel de kennis en vaardigheden opbouwen.

In 2017 volgde ruim 19% van de volwassenen in Nederland een cursus of opleiding. Ruim tien jaar eerder was dit nog ongeveer 16%. Daarmee ligt ons land al jaren ruim boven de algemene doelstelling van de EU (15%) en boven het gemiddelde van de 28 landen van de Europese Unie. Scholing en daarmee de mogelijkheid van doorgroei en promotie zijn voor veel Nederlanders een belangrijke voorwaarde om een bepaalde baan te accepteren – of niet. Het bieden van cursussen en opleidingen kan voor een onderneming dus een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn. Zeker in de techniek geldt, dat ontevreden vakbekwame mensen snel een andere baan hebben, ook in coronatijd. Opleiding en training zijn dus geen kostenpost, maar een cruciaal onderdeel van de continuïteit van een onderneming.

Gerelateerde blogs en casestudies