products4engineers

Wat kan ik lenen als ik mijn innovatie wil financieren?

13 July 2021 • Herman de Haan

Innoveren brengt risico’s met zich mee. Je weet nooit zeker of je product of dienst aanslaat.

Vaak is er ook een behoorlijk lange aanloopperiode nodig voordat je echt winst begint te maken. Dit zijn factoren die ook bij banken bekend zijn, waardoor ze meestal niet enthousiast bereid zijn om het hele traject voor je te financieren. Je vraag ‘wat kan ik lenen?’  wordt dan ook meestal teruggekaatst met het antwoord dat je voor de financiering eerst andere geïnteresseerde partijen moet zien te vinden voordat de bank überhaupt bereid is een steentje bij te dragen.

Crowdfunding verdeelt het risico over meerdere financiers

Je zou als alternatief weliswaar kunnen overwegen om privé een persoonlijke lening af te sluiten, maar daarbij loop je natuurlijk wel het grote risico dat je jarenlang met de financiële brokken blijft zitten op het onfortuinlijke moment dat die vliegende auto of andere innovatie wellicht toch niet het gehoopte succesnummer blijkt te zijn. Een slimmer alternatief is crowdfunding. In dat geval wordt het financiële risico van een lening verdeeld over een groot aantal deelnemers, die elk hun kleine steentje bijdragen aan het voltooien van je financieringsbehoeften. Je leent dus zakelijk - en loopt geen persoonlijk risico - en het risico voor je financiers blijft ook beperkt, omdat zij elk maar een klein bedrag investeren.

Subsidie of krediet van de overheid

Het kan in financieel opzicht overigens ook absoluut de moeite waard zijn om te (laten) onderzoeken of je voor de ontwikkeling en marketing van je innovatie misschien aanspraak kunt maken op een of meer regionale, nationale of Europese subsidies. Daarnaast verstrekken overheden aan bepaalde marktsectoren soms periodieke leningen tegen erg gunstige voorwaarden met de hoop dat daarmee de economie in een bepaalde richting wordt gestuwd. Soms wordt de verstrekking van dat soort subsidies en kredieten door de overheid zelf afgehandeld. Ook de overheid bemoeit zich soms met de financiering van innovatieve bedrijven, die (nog) niet in aanmerking komen voor traditionele vormen van financiering.

Bedrijfsparticipatie via een fonds

Een treffend voorbeeld van zo’n optie is het Participatiefonds Duurzame Economie Noord Holland, kortweg PDENH. Via dit fonds investeert de Provincie Noord-Holland in duurzame en innovatieve bedrijven. Bedrijven die zich richten op energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Dit soort participaties kunnen er overigens ook aan bijdragen dat banken alsnog bereid zijn om geld aan je uit te lenen, omdat het risico voor hen dan een stuk kleiner is geworden.

Metaalprinter MX3D als concreet voorbeeld

Een concrete casus van de PDENH is haar participatie in het Amsterdamse bedrijf MX3D, dat de innovatieve mogelijkheid biedt om staal in 3D te printen. Deze activiteit resulteerde inmiddels in het printen van de eerste metalen brug ter wereld, waardoor het bedrijf opeens in heel veel verschillende landen in de schijnwerpers kwam te staan. Dankzij een co-investering van 2,25 miljoen euro van de PDENH kreeg MX3D veel meer armslag om verder te kunnen innoveren, terwijl men ondertussen ook aan de steeds grotere internationale vraag naar hun producten en diensten kon blijven voldoen.

Gerelateerde blogs en casestudies