products4engineers

Welke kwaliteit perslucht heb ik nodig?

21 December 2021 • Herman de Haan • ANTS Technology & Consulting BV

Perslucht is een cocktail van samengeperste omgevingslucht met daarin allerlei componenten.

Gebruikers van perslucht willen graag perslucht die schoon en droog is. Echter, wat betekent dat precies? Om verwarring te voorkomen bestaat de persluchtstandaard ISO 8573.1, waarin wordt aangegeven hoeveel, vocht, vuildeeltjes en restoliemist (VOC) in de perslucht mag zitten bij het duiden van een bepaalde klasse.

Lucht is niet zomaar lucht

In productieprocessen worden machines voor velerlei toepassingen van perslucht voorzien. De persluchtkwaliteit vraagt per toepassing en/of omstandigheid een andere kwaliteit, echter in het merendeel van de situaties wordt de perslucht centraal gedroogd en/of gefilterd en daar moet iedereen het dan mee doen. Zo wordt bij het merendeel van de persluchtgebruikers de lucht centraal gedroogd met een koeldroger (ISO 8573.1 – Klasse 4) en gefilterd (ISO 8573.1: Klasse varieert), terwijl in de fabriek een machine staat die gebaat is bij zeer schone- en droge perslucht (bijv. Klasse 2).

'Schone en droge lucht'

Afhankelijk van de toepassing wordt de persluchtklasse gedefinieerd en vormt vervolgens uitgangspunt voor het bepalen van de juiste droging, filtratie en (eventueel) adsorptie. Veelal wordt volstaan met de standaard 'schoon en droog', een nietszeggend containerbegrip wat voor veel onduidelijkheid kan zorgen.

Een voorbeeld

Een voedingsmiddelenbedrijf heeft in haar richtlijn staan dat de perslucht moet voldoen aan 0,3 micron. Waar dit getal naar verwijst is voor het gemak maar niet vermeld. Perslucht komt in direct contact met het product. In het kader van voedselveiligheid zou de perslucht minimaal gedroogd moeten zijn tot een druk dauwpunt van -26°C (< Klasse 3), vrij van deeltjes (1 ~ 0,1 mg/Nm³) en koolwaterstoffen (0,01 mg/Nm³) en steriel filtratie van minimaal 0,22 μm. De uitgevoerde kwaliteitsmeting toont onderstaande waarden en voldoet daarmee volgens betreffend bedrijf aan de norm.

Helaas ligt het drukdauwpunt mijlenver verwijderd van het veilige niveau van minimaal -26°Ctp en wordt het product vervuild met koolwaterstoffen die boven de norm van 0,01 micron liggen. We mogen concluderen dat de gedefinieerde norm nietszeggend is en daarmee een schijnveiligheid wordt gecreëerd.

Meten is weten

In bovenstaand voorbeeld zou het hanteren van de persluchtnorm ISO 8573.1 in combinatie met meten een hoop onheil kunnen voorkomen. Restvocht, deeltjes en restolie… allemaal waarden die eenvoudig gemeten kunnen worden (tijdelijk dan wel permanent) en duidelijkheid geven over de huidige- en gewenste situatie op diè plaatsen waar het kritisch is.

Meer weten? Klik hier voor het whitepaper van ANTS Technology & Consulting BV.

Gerelateerde blogs en casestudies