Hydrauliek

Unieke gasveren voor speciale toepassingen

06 december 2022
BIBUS BV

Voor iedere toepassing de juiste gasveer. Het programma klantspecifieke gasveren van Mparts bestaat naast ‘standaard’ gasdrukveren, gastrekveren en blokkeerbare gasveren ook uit gasveren met speciale eigenschappen. Deze specifieke eigenschappen zorgen ervoor dat gasveren op een bijzondere manier geïnstalleerd kunnen worden of maken een afwijkende opening/sluiting van de gasveer mogelijk. In dit artikel worden vier gasveren met unieke eigenschappen toegelicht.

Einddemping onafhankelijk van de oriëntatie van de gasveer

In de onderstaande video is een gasveer te zien met einddemping die onafhankelijk is van de oriëntatie van de gasveer.

Bij deze optie wordt een zwevende zuiger toegepast, waardoor de gasveer in iedere positie te positioneren is terwijl de demping functioneel blijft. Bij een standaard gasveer met standaard zuiger is het alleen mogelijk om demping te creëren als de zuigerstang naar beneden gepositioneerd is.

De zwevende zuiger zorgt ervoor dat stikstof en olie gescheiden blijven. Hierdoor loopt de zuiger altijd in de olie, onafhankelijk van de installatie van de gasveer. Hier is op iedere gewenste positie demping mogelijk.Gasveren met varierende demping

Dit type gasveer wordt toegepast bij toepassing waar horizontale bewegingen nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is het dichttrekken van een deur of klep waar geen mogelijkheid is om de gasveer verticaal te plaatsen. De einddemping onafhankelijk van de oriëntatie van de gasveer kan als optie worden toegepast bij gasdempers, gastrekveren en gasdrukveren.

Gasveer met dynamische demping en variabele snelheid

De volgende twee gasveren in dit artikel kennen dynamische demping. De groef in de cilinderwand van onderstaande gasveer maakt het mogelijk om de hoeveelheid olie die van de ene kamer naar de andere loopt te bepalen. Dit kan op iedere positie van de lengte van de cilinder toegepast worden.

Het doel van deze groef is het bieden van verschillende dempingskarakteristieken en -snelheden. In de onderstaande video is te zien dat de gasveer aan het begin van de slag langzamer opent dan aan het einde van de slag.

De snelheid kan naar wens aangepast worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een gasveer eerst langzaam te laten openen en daarna sneller, of juist andersom. Dit kan volledig naar de toepassing bepaald worden tijdens het ontwerpproces. Na fabricage is het niet mogelijk om de snelheid weer te veranderen.

Dit type gasveren wordt toegepast wanneer een variabele snelheid/demping nodig is. Een voorbeeld van zo’n toepassing kan het gefaseerd openen van een klep zijn. Aan het einde van de slag wordt het luik eerder gedempt dan de standaard demping kan bieden.

Gasveer met dynamische demping

Gasveer met dynamische demping en geïntegreerde stop

Ook deze gasveer kent dynamische demping, die mede mogelijk gemaakt is door een groef in de cilinderwand. Het verschil met de vorige gasveer, is dat deze groef niet doorloopt over de gehele lengte van de cilinder. Op het punt waar de groef stopt, kan de olie niet verder stromen.

Omdat de olie niet verder kan stromen, stopt de beweging van de gasveer. Omdat er naast olie ook stikstof in de gasveer zit, is het mogelijk om de gasveer handmatig verder te duwen. Hierdoor kan de slag volledig uitschuiven. In de onderstaande video is een toepassing van de gasveer met dynamische demping en geïntegreerde stop te zien.

Dit type gasveer wordt onder andere gebruikt voor het waarborgen van veiligheid. Een voorbeeld hiervan is wanneer een klep in eerste instantie tot een bepaalde opening mag en pas verder geopend mag worden als het veilig is. Bij het eerste gedeelte van de opening kan bijvoorbeeld hete stoom of gas ontsnappen, waarna de klep volledig geopend kan worden.

Gasveer met dynamische demping en blokkeerfunctie

Deze gasveer combineert dynamische demping met een stopfunctie, middels een blokkeerbare gasveer. Door de knop in te drukken ontgrendelt de gasveer, waardoor deze kan bewegen. Wordt de knop niet ingedrukt, dan blokkeert de gasveer waardoor beweging onmogelijk is. In de onderstaande video is de gasveer met dynamische demping en blokkeerfunctie in actie te zien.

Ook deze gasveer wordt toegepast als veiligheidsfunctie. Bijvoorbeeld wanneer een klep met de hand maar deels geopend mag worden. Op deze manier kan een monteur service verlenen aan hetgeen wat zich onder de klep bevindt. Wanneer de knop wordt ingedrukt kan de klep verder geopend worden voor onderhoud. De ontgrendeling kan in beide richtingen ingesteld worden.

Gasveer met bijzondere eigenschappen aanvragen

Gasveren met dynamische demping kennen diverse opties. Zo kan de richting van de demping ingaand, uitgaand of in beide richtingen gekozen worden. De slag van gasveren met dynamische demping varieert van 40 tot 800 mm. De kracht loopt van 30 tot 1.300 N.

Door de unieke eigenschappen van Bansbach gasveren te combineren is er meer mogelijk. In overleg met de gasveerspecialisten van Mparts wordt de snelheid en hoeveelheid demping van de gewenste gasveer op de specifieke toepassing vastgesteld. Aan de hand van een klantspecifiek sample kan de gasveer in de toepassing worden getest. 

Laatst bijgewerkt: 03 april 2023