Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website en op elke andere website, applicatie of andere online service die verwijst naar deze gebruiksvoorwaarden, inclusief websites en online diensten, ongeacht waartoe ze toegang hebben en / of worden gebruikt, die door Geomares worden beheerd of anderszins beschikbaar worden gesteld (gezamenlijk aangeduid als de "sites").

Onze sites:

  1. www.gim-international.com

  2. www.hydro-international.com

  3. www.geo-matching.com

  4. www.products4engineers.nl

  5. www.bouwproducten.nl

  6. www.geomares-marketing.com

Geomares (ook aangeduid als "wij", "ons" of "onze") behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen. Als u de sites blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Aanvullende voorwaarden en bepalingen kunnen van toepassing zijn op de aankoop van producten, zoals verzend- en terugkeerbeleid (ga naar Geomares Education).

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u ("u" of "gebruiker") en ons en vermeldt de materiële voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de sites. Deze overeenkomst, samen met alle updates, supplementen, aanvullende voorwaarden en alle regels en het beleid van Geomares vormen samen de "overeenkomst" tussen u en Geomares. Door de sites te bezoeken, ga je ermee akkoord dat je wettelijk gebonden bent aan deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de servicevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden die hierin staan ​​vermeld, dient u deze site onmiddellijk te verlaten.

Auteursrecht en eigendom

De sites zijn eigendom van en worden beheerd door Geomares en zijn gelieerde ondernemingen en leveranciers. Alle inhoud die wordt weergegeven of weergegeven (of te koop wordt aangeboden op de sites via premium-accounts), inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties en andere inhoud (gezamenlijk aangeduid als de "inhoud"), is eigendom van Geomares, haar licentiegevers, leveranciers en / of haar inhoudaanbieders, tenzij anders vermeld. Alle elementen van de sites, inclusief maar niet beperkt tot het algemene ontwerp en de inhoud, worden beschermd door handelskleding, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Elk van de sites mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel waarvoor een dergelijke site beschikbaar wordt gesteld. Tenzij anders aangegeven in specifieke documenten binnen de sites, bent u bevoegd om alleen documenten, audio en video op onze sites te bekijken, af te spelen en te downloaden voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. U mag het materiaal niet wijzigen en u mag geen informatie of werk op de sites kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, ervan afgeleide werken maken, overdragen of verkopen. Behalve zoals toegestaan ​​onder toepasselijke auteursrechtwetten, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u auteursrechtelijk beschermd materiaal opnieuw gebruikt dat beschikbaar is op de sites. Voor de doeleinden van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op andere websites of op een netwerk aangesloten computeromgevingen verboden. U dient zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van de sites. De sites, de inhoud en alle gerelateerde rechten blijven het exclusieve eigendom van Geomares en zijn licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. U verwijdert geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen van materiaal dat op de sites wordt gevonden.

Sitetoegangslicentie

Geomares verleent u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de sites of hun inhoud en niet voor downloaden (anders dan paginacache-opslag of tenzij anderszins toegestaan ​​door Geomares of wettelijk toegestaan) of alle of een deel van de sites en hun inhoud wijzigen. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de sites of hun inhoud; eventuele verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; elk afgeleid gebruik van de sites of hun inhoud; het downloaden of kopiëren van rekeninginformatie ten behoeve van een andere handelaar; of enig gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. De sites en / of enig deel van de sites of de inhoud ervan mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Geomares. U zult geen kadertechnieken gebruiken of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Geomares, haar inhoudproviders of gelieerde bedrijven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming te omsluiten. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken die onze naam of handelsmerken gebruikt zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Bovendien stemt u ermee in dat u niet: (i) enige actie onderneemt die naar eigen goeddunken een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen; (ii) de goede werking van de sites of andere activiteiten op de sites belemmeren of proberen te verstoren; of (iii) alle maatregelen omzeilen die we kunnen gebruiken om toegang tot de sites te voorkomen of te beperken. Elk ongeautoriseerd gebruik beëindigt automatisch de permissies en / of licenties die door ons aan u zijn verleend.

Bedrijfsidentificatie & handelsmerken

Al onze handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die in dit document worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot de bedrijfsnamen en logo's van Geomares en zijn uitgeversafdelingen en afdrukken, namen en ontwerpen van de sites, en eventuele logo's) zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Geomares of aan haar gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of licentiegevers. U mag dergelijke handelsmerken op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, reproduceren, uploaden, plaatsen, verzenden, distribueren of wijzigen, inclusief in advertenties of publiciteit met betrekking tot de distributie van materialen op de sites, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Geomares. Het gebruik van onze handelsmerken op een andere website of netwerkcomputeromgeving is niet toegestaan. U krijgt een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om een ​​link naar een pagina van de sites te maken, op voorwaarde dat de link ons, onze inhoudleveranciers, onze licentiegevers, onze gelieerde ondernemingen of onze producten of services niet weergeeft op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier. U mag geen Geomares-logo of een ander grafisch of handelsmerk gebruiken als onderdeel van de koppeling zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, worden hieronder geen rechten of licenties verleend.

Links naar derden en geen goedkeuring

De sites bevatten links naar andere websites die beheerd worden door derden. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en impliceren geen goedkeuring door Geomares van, of enige band met, of goedkeuring door, de eigenaar van de gekoppelde site. Geomares is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van een gekoppelde site, of enig gevolg van het maken van de link. De sites kunnen ook een hulpmiddel bevatten waarmee u kunt inloggen of zich kunt registreren met behulp van informatie uit uw account bij een externe service (bijvoorbeeld Facebook, Twitter). Deze services van derden houden geen verband met de sites en uw gebruik van dergelijke services van derden is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die services.

U mag de naam van Geomares niet gebruiken, noch enige taal, afbeeldingen of symbolen die, naar het oordeel van Geomares, impliceren dat de goedkeuring van Geomares kan worden ingebracht in elke (I) geschreven of mondelinge reclame of presentatie, of (II) brochure, nieuwsbrief, boek of andere geschreven materiaal van welke aard dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 8 april 2023