Warmtebeeldcamera

Hoe worden warmtebeeldcamera's gebruikt bij technische inspecties?

15 november 2023
Herman de Haan

Warmte is een typisch neveneffect van een operationeel elektrisch circuit. Het fungeert tevens als een aanwijzing voor engineers om potentiële hotspots en gevaarlijke elektrische storingen op te sporen. Dergelijke gebreken kunnen leiden tot hoge kosten door apparatuuruitval, verhoogde reparatiebehoeften en onderbrekingen in de dienstverlening voor zakelijke of verwante faciliteiten.

Een elektrische storing is een abnormale toestand die de spanning of stroom verandert. Het kan bijvoorbeeld een losse verbinding, beschadigde isolatie of een opeenhoping van vuil zijn. Omdat de stroom op natuurlijke wijze warmte genereert, kunnen storingen thermische gevaren veroorzaken die materiële schade veroorzaken en de normale werking onderbreken.

De ernst van een fout wordt bepaald door de mate waarin de huidige temperatuur boven een referentietemperatuur of een vergelijkbare locatie onder dezelfde belasting stijgt. Naarmate het temperatuurverschil toeneemt, nemen ook de energie- en reparatiekosten en het risico op brand toe. Elektrische systemen kunnen extreem krachtig zij en hebben routinematige inspecties nodig om  de onderhoudskosten te verlagen en de betrouwbaarheid en veiligheid te garanderen.

Schade door elektrische brand loopt in de tonnen

Bij grotere faciliteiten bestaat er een groter risico op catastrofale storingen, resulterend in brandschade die honderdduizenden euro’s kan kosten om te repareren – zo niet meer. Een gemiddelde elektrische brand in een industriële omgeving kan meer dan 750.000 euro veroorzaken.  En dit omvat nog niet eens de kosten die verband houden met bedrijfsonderbrekingen als gevolg van de sluiting van de faciliteit of een deel ervan. Dat is een aardige cent vergeleken met de prijs van een warmtebeeldcamera, die kan variëren van 400 tot 7000 euro.

Door een warmtebeeldcamera aan de gereedschapstas toe te voegen, kunnen deze problemen op een veilige en kosteneffectieve manier worden opgespoord en aanpakt. Bij traditionele inspecties vertrouwen technici tijdens storingen op visuele inspecties. Dit is een langzaam en duur proces en vaak is er pas een zichtbare indicatie van een storing als het te laat is.

Hoe kan thermografie helpen?

Zonder warmtebeeldtechnologie vereist het zoeken naar elektrische storingen direct contact of praktijktesten. De stroom naar apparatuur die geïnspecteerd moet worden, wordt uitgeschakeld, wat een negatieve invloed kan hebben op de bedrijfsvoering, vooral als een bedrijf afhankelijk is van dit circuit voor zijn stroombron of datacenter.

Thermografie stelt engineers in staat een stapje terug te doen – letterlijk – en te inspecteren van buiten de beperkte naderingsgrens. Hoewel sommige kasten en apparatuur mogelijk nog moeten worden geopend om zichtlijn te bieden voor metingen, hebben thermische camera's zelf geen direct contact nodig. Met IR Windows kunnen thermografen componenten bekijken zonder kasten te openen, waardoor veel snellere en veiligere inspecties mogelijk zijn.

Apparatuur blijft draaien tijdens inspectie

Thermische camera's vereisen ook niet dat de apparatuur wordt uitgeschakeld; er is minimaal een deellast nodig om eventuele warmteverschillen te meten die op een elektrische storing duiden. Hierdoor vermindert thermografie potentiële verliezen als gevolg van productie- of serviceonderbrekingen tijdens inspectie.

Thermische camera's verzamelen zowel visuele als datapunten, waardoor technici de ernst van de elektrische problemen kunnen laten zien. Technici kunnen deze verzamelde informatie gebruiken om reparatieverzoeken te ondersteunen en te verifiëren dat hun werk het probleem heeft opgelost. Verbeterde documentatie bouwt ook historische gegevens op voor toekomstige analyse. Onderhoudspersoneel kan meer details over probleemitems volgen tijdens meerdere geplande inspecties.

Hoe worden thermische camera’s gebruikt?

De sleutel tot het gebruik van thermische camera's voor inspectie van elektrische systemen is het nauwkeurig meten van temperaturen en het vergelijken ervan. Alleen al door een vergelijking te maken, kan een goed beeld worden verkregen van de gebieden die nadere inspectie vereisen, en dankzij metingen kan de ernst van de fout worden geclassificeerd. Om de ernst te bepalen, vergelijkt een technicus metingen van het betreffende onderdeel met een soortgelijk onderdeel onder dezelfde belasting.

Een andere veel voorkomende maatstaf is het meten van de temperatuurstijging boven de omgevingstemperatuur. Belangrijke parameters die moeten worden ingesteld voor nauwkeurige metingen zijn emissiviteit (hoe reflecterend het oppervlak is), achtergrondtemperatuur en afstand. Als verbindingen via een IR-venster worden bekeken, moet ook de venstertransmissie worden ingevoerd.

De meeste normen voor thermische inspectie bevatten informatie over aanvaardbare limieten, veiligheidsprotocollen en andere vereisten om de betrouwbaarheid te garanderen. Hoewel thermische camera's de behoefte aan visuele en contactinspecties niet volledig kunnen vervangen, kunnen ze helpen vaststellen waar in het systeem dit soort inspecties gerechtvaardigd zijn. Thermografie biedt onderhoudspersoneel dus de informatie die ze nodig hebben voor vroege detectie en voor het prioriteren van reparaties, wat op zijn beurt geld bespaart. Deze handige tools kunnen de veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en kosten verbeteren.

Meer weten? Informeer bij Marktechnical. Dit bedrijf heeft onlangs verschillende professionele warmtebeeldcamera's van HIKMICRO in het assortiment opgenomen.

Laatst bijgewerkt: 20 november 2023